Írjon nekünk!
Írjon nekünk!
Név:
E-mail cím:
Telefonszám:
Üzenet:
Bezárás
Küldés

Cégtörténet
Környezetvédelmi politikánk
Karrier / Munkatársak
Cégünkről | Környezetvédelmi politikánk
MINŐSÉG-, KÖRNYEZETI, MEB és ÉBIR POLITIKA

A MATERIÁL-PLASTIK Kft. felismerte a műanyagok növekvő szerepét és jelentőségét a XXI. századi életminőség javítása terén: a műanyag termékek egyre növekvő mennyiségben jelennek meg. Ez a folyamat a környezeti terhelés növekedéséhez vezethet. A társadalomért, a szűkebb és tágabb környezetért érzett felelősségtől indítatva valljuk a fenntartható fejlődés megvalósításának szükségességét, azt hogy a környezetközpontú és élelmiszer-biztonsági irányítás a vállalatok legfontosabb magatartásformái közé tartozik és a hosszú távú tervezés részeként meg kell teremteni az összhangot a vállalati célok és az érdekelt felek környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági elvárásai között. A környezetvédelemmel kapcsolatos törekvéseinket tükrözi vállalatcsoportunk jelmondata:

„HARMÓNIÁBAN A KÖRNYEZETTEL”

A MATERIÁL-PLASTIK Kft. kötelezettséget vállal környezetvédelmi, minőség-, MEB- és élelmiszer-biztonság irányítási eredményeinek folyamatos javítására, fejlesztésére, az alkalmazható élelmiszer-biztonsági követelmények teljesítésére, beleértve az alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeket, a környezetszennyezés valamint a sérülések és az egészségkárosodás megelőzésére, ezzel is biztosítva a Társasággal szemben támasztott társadalmi, jogi és egyéb elvárásoknak való megfelelést. Ennek érdekében a következő célkitűzéseket fogalmaztuk meg, amelyek elérését szorgalmazzuk:
 • Csak korszerű, a környezetet leginkább megkímélő technológiákat használunk és vezetünk be.
 • A vevő centrikusság és a megrendelői igények mindenekelőtti kielégítése. Ezért Társaságunk vezetősége és valamennyi dolgozója elhivatott a minőségi munkavégzés iránt, munkáját felelősséggel, legjobb szakmai tudása szerint végzi, ügyelve a szükséges kompetencia rendelkezésre állására.
 • Folyamatosan szinten tartjuk, illetve továbbfejlesztjük dolgozóink szakmai felkészültségét.
 • Biztosítjuk a keletkezett műanyag és egyéb hulladékok lehető legnagyobb mértékű újrahasznosítását.
 • Csökkentjük a felhasznált energia fajlagos mennyiségét, növeljük hasznosításának hatékonyságát.
 • Csökkentjük a technológiai folyamatokból a környezetbe bocsátott szennyező anyagok mennyiségét és veszélyességét.
 • Minimalizáljuk a nem várt környezeti hatású események, MEB-veszélyek bekövetkezésének valószínűségét.
 • Munkatársaink egészségének és biztonságának védelme érdekében, a balesetek megelőzése céljából tervszerűen értékeljük a tevékenységünk ezen kockázatait, és törekszünk a kockázatok minimalizálására.
 • Figyelemmel kísérjük az eredményeinkben bekövetkező változásokat, melyeket kommunikálunk.
 • Javítjuk a környezeti információ áramlását a tevékenységünk révén az érdekelt felek felé.
 • Gondoskodunk róla, hogy a tevékenységünkben résztvevő minden munkatársunk ismerje, alkalmazza a mindenkor érvényes jogszabályi követelményeket, helyi rendeleteket, valamint a Társaságunk által vállalt egyéb követelményeket és szemelőtt tartsa a teljesítésük iránti elkötelezettséget.

  Társaságunk az MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 45001:2018 és az MSZ EN ISO 22000:2018 szabványok szerinti integrált irányítási rendszerével a vevői igényeket a legmagasabb színvonalon kívánja kiszolgálni, melyet folyamatosan fenntart és továbbfejleszt a fenti célok elérésének érdekében.

  Soltvadkert, 2019. október 1.
 • 2019 Material-Plastik KFt. | Minden jog fenntartva. created by: Material-Plastik Kft. Kapcsolat | Cégadatok
  fóliagyártás, fújt fólia, síkfólia, zsugorfólia, tasak, tépős tasak, ingvállas, piskótafüles, szalagfüles, táska, nyomdázott fólia, fóliacímke, címke